آغاز واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن از استان مرکزی
بورس نیوز: رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به سفر خود به استان مرکزی اظهار کرد: با حضور مسؤولان در شهر جدید امیرکبیر اراک ظرفیت ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی را بررسی کردیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار خانواده متقاضی واحد‌های مسکونی در شهر جدید امیرکبیر هستند که بخشی از آن‌ها آورده خودر ا تکمیل کرده و بخشی دیگر در حال تکمیل آورده خود هستند.
وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده علاوه بر ساخت مسکن، زمین نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته تا با استفاده از امکانات نهضت ملی مسکن نسبت به ساخت آن اقدام شود.
قاسمی با اشاره به زیرساخت‌های شهر جدید امیرکبیر گفت: ساخت ایستگاه راه‌آهن در این شهر که زمینه اتصال ریلی اراک به شهر جدید امیرکبیر را فراهم می‌کند در دستور کار است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حال حاضر در همه شهر‌هایی که زمین وجود دارد با تأکید رئیس‌جمهور مسکن‌ها به صورت یک طبقه ساخته می‌شود.
قاسمی ادامه داد: زمینه تحویل زمین به مردم در حال حاضر مهیا شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شهر جدید امیرکبیر اراک ۱۰ هزار واحد مسکونی ویلایی ساخته خواهد شد.

source

توسط ecokhabari