معرفی صورت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار
بورس نیوز: با وجودی که معرفی وزیر پیشنهادی کار با تاخیر همراه بوده، اما امیدواریم رییس جمهوری مدیری کارشناس، شایسته و دارای شناخت خوب از وزارت کار را انتخاب کند.
وی افزود: طبق شنیده‌ها قرار است مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شود. او فردی کارشناس و کاردان و شایسته است.

source

توسط ecokhabari