نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران شد
بورس نیوز: در پی برگزاری انتخابات یکپارچه و همزمان هیات رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور در بیش از ۲۰۰ شهر و شهرستان و به تبع آن ایجاد تغییراتی در اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی جلسه انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برگزار و ترکیب جدید اعضای هبات رئیسه اتاق اصناف ایران به شرح ذیل تعیین شد.
۱- قاسم نوده فرهانی به عنوان رئیس
۲- مجتبی صفایی به عنوان نایب رئیس اول
۳- علیرضا حسنی به عنوان نایب رئیس دوم
۴- حسین طاهر محمدی به عنوان دبیر
۵- مجید شجاع به عنوان خزانه‌دار
۶- رسول جهانگیری به عنوان عضو

source

توسط ecokhabari