آگهی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت‌های همکار منطقه گل گهر (فراخوان ۵) -مهرماه۱۴۰۱
بورس نیوز: شرکت‌های همکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و زیرمجموعه آن از بین داوطلبان مرد/زن به صورت قراردادی مطابق جداول پیوست از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.
افرادی که متقاضی حضور در آزمون می‌باشند، می‌توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۸ الی ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ به آدرس اینترنتی hrdms.ir مراجعه کرده؛ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

source

توسط ecokhabari