بودجه عمرانی فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان است
بورس نیوز: ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بار‌ها توسط مسئولین ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است.
در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ روش افزایش حقوق‌ها (کارمندان بازنشستگان لشکری و کشوری) بر مبنای جدول زیر بوده است:
بودجه عمرانی فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان است
 

source

توسط ecokhabari