مشهد ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: طبق آخرین بازنگری انجام شده در شناسایی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، این کانون‌ها در سطح ۲۲ شهرستان بیابانی در خراسان رضوی واقع است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فنودی اظهار کرد: هم اکنون ۴۹ هکتار درگیر کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و تبعات ناشی از آن هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: البته فرسایش بادی سطح بیشتری از عرصه‌های بیابانی استان را تحت تأثیر قرار داده است که رقم آن به ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار می‌رسد و سطح یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۷۴۹ هکتاری کانون‌های بحرانی در حقیقت همان بخش آسیب زا و خسارت آفرین کانون‌های ای استان است.
وی افزود: طبق آخرین بازنگری انجام شده در شناسایی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، این کانون‌ها در سطح ۲۲ شهرستان بیابانی واقع است و افزایش تعداد شهرستان‌های دارای کانون فرسایش عمدتاً به دلیل منفک شدن بعضی شهرستان‌ها از شهرستان‌های بزرگ‌تر است اما نکته مهم سرعت رشد و توسعه این کانون‌ها است.
فنودی در خصوص میزان و سرعت رشد سالانه کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان ادامه داد: بر اساس شناسایی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در سال ۱۳۸۹ سطح کانون‌های استان ۵۶۷ هزار هکتار در ۱۵ شهرستان بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بیان کرد: عوامل مؤثر بر ایجاد و افزایش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در ۲ گروه عوامل طبیعی مانند خشکسالی‌ها، گرمایش کره زمین، تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی شامل رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش دام در مراتع، تخریب اراضی ملی با عناوین واگذاری‌های متعدد برای بخش صنعت، کشاورزی و بهره برداری بی رویه معادن قابل تقسیم بندی است.
وی تصریح کرد: کانون‌های زیر تأثیر فرسایش بادی شامل سه بخش مناطق بحرانی (مناطق مولد ریزگرد و غبار)، مناطق انتقال و مناطق میزبان غبار و ریزگرد است بنابراین مناطق بحرانی و مدیریت آنها به منظور جلوگیری از تولید غبار و گرد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari