بورس نیوز:
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری، نسبت به واگذاری کل سهام خود در شرکت انرژی سپهر (سهامی خاص) معادل ۴۶.۵۸ درصد شرکت مذکور به‌صورت یکجا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید؛ لذا به‌منظور شناسایی رقابت کنندگان و خریداران احتمالی آتی، متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ارائه درخواست، به مدت ۱۵ روز به معاونت امور شرکت‌های گروه مالی سپهر صادرات مراجعه کنند.
همچنین این شرکت در نظر دارد در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری، نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس (سهامی خاص) را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

source

توسط ecokhabari