بورس نیوز: در این پنل دلیری از نقش دولت‌ها و بخش خصوصی در توسعه فین تک گفت، همچنین ناصرپور درباره هوشمندسازی در بازار سرمایه با نگاهی بر reg tech‌ها ایراد سخن کرد.
در بخش دیگر این پنل دهقان از حاکمیت و مالکیت داده سخن گفت، دیردار نیز درباره ضرورت هوشمندسازی کسب و کار‌ها صحبت و در نهایت قاسمی از نقش کلاس‌های جدید دارایی در مدیریت آن سخنرانی کرد.
در این بین بهنام محسنی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن مطرح کرد :شرکت‌های تامین سرمایه و نهاد‌های مالی نقش عمده ای در بازار پول ایفا می‌کنند باید گفت پل ارتباطی میان بازار سرمایه و پول فین تک است.
در انتهای مراسم و در جریان جلسه پرسش و پاسخ مصطفی دیردار، مدیرعامل شرکت صحرا از زیر مجموعه‌های شرکت تمدن به سوال خبرنگار بورس نیوز چنین واسخ داد: طراحی اکوسیستم مالی در برنامه تامین سرمایه تمدن قرار گرفته است، این اکوسیستم مالی به تمام ابزار‌های مالی کمک می‌کند. از طرفی شرکت می‌تواند برای کسب و کار‌های که قصد ورود به حوزه فین تک را دارند‌ ای پی‌ ای ایجاد کند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت ارائه مشاوره، طراحی راه حل در بستر فناوری و تعدادی از خدمات در همین حوزه را در گروه فعالیتی خود اضافه کرده است.
دیردار درباره چگونگی کمک این خدمات به بازار سرمایه تشریح کرد: برای پیشبرد برخی از اهداف باید یکسری از بدیهیات مهیا باشد، که کسب و کار‌های فعال در این حوزه مجبور به اختراع مجدد چرخ نشوند. بستری باید ایجاد شود که با استفاده از آن کسب و کار‌های این چنینی، تنها به فکر سودآوری باشند.
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari