زیان انباشته، دست آورد
بورس نیوز:
شرکت مخابرات ایران در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱ مجموع درآمد عملیاتی خود طی این دوره ۶ ماهه را برابر با ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رساند، میزان درآمدی که در پایان نیمه نخست سال جاری به ثبت رسید افزایش ۱۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته به همراه داشت.
بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی “اخابر” در انتهای شهریورماه برابر با ۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به درآمد عملیاتی به‌دست‌آمده در این دوره ۱۸۱ درصد بالاتر بود و بر اساس این برتری که نسبت به درآمد‌ها داشت حاصل زیان ناخالص ۲ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومانی بود.
زیان ناخالصی که مخابرات ایران در پایان این دوره ۶ ماهه به ثبت رساند در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش پیدا کرد، به‌گونه‌ای که از مبلغ یک هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان زیان ناخالص به مبلغ کنونی رسید.
هزینه‌های مالی مخابرات ایران در پایان شهریورماه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد که با توجه به مبلغ ثبت‌شده در دوره گذشته با افزایش هزینه ۲۰۲ درصدی روبه‌رو بود.
زیان انباشته، دست آورد
مجموع زیان عملیاتی شرکت مخابرات ایران در پایان دوره ۶ ماهه میاندوره‌ای از مبلغ یک هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان با افزایش ۷۷ درصدی طی دوره یک‌ساله به ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسید.
زیان خالص این شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه سال جاری برابر با یک هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد افزایش را از خود بر جای بگذارد، همچنین زیان خالص در ازای هر سهم نیز طی این دوره نزدیک به ۳۰ تومان اعلام شد.
زیان انباشته، دست آورد
“اخابر” در گزارش صورت‌وضعیت مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه خود مجموع دارایی‌های ثبت‌شده را نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان ارائه کرد، این شرکت شاهد رشد ۱۰ درصدی دارایی‌های خود نسبت به پایان سال مالی گذشته بود، بیشترین دارایی در اختیار بخش «دارایی‌های ثابت مشهود» با ۱۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان بود.
بخش دارایی‌های ثابت مشهود نسبت به پایان سال گذشته ۲ درصد رشد را به همراه داشت و پس‌ازآن نیز «دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها» با ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش دارایی‌های جاری قرار گرفت که افزایش ۳۸ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته به ثبت رسانده است.
در این دوره ۶ میاندوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱ میزان سرمایه “اخابر” مبلغی بالغ‌بر ۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با پایان سال گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنین این شرکت در این دوره ۶ ماهه به زیان انباشته یک هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی رسید، این در صورتی است که در پایان سال مالی گذشته سود انباشته ۴۷۹ میلیارد تومانی را از خود بر جای گذاشته بود.
زیان انباشته، دست آورد
همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت “اخابر” در پایان دوره ۶ ماهه میاندوره‌ای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان شناسایی‌شده، درآمد‌های این شرکت از فروش محصولات و یا خدمات به دست آمد.
بیشترین درآمدی در دوره ۶ ماهه ابتدایی سال مالی به دست آورده از بخش «ارائه خدمات مخابراتی» بود که برای شرکت ۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان درآمد حاصل کرد و پس از آن نیز سایر درآمد‌ها برابر با ۱۷ میلیارد تومان بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari