واریز ۳۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن
بورس نیوز: علی عسکری، سرپرست بانک مسکن اظهار کرد: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۴ هزار و ۳۰۹ میلیاردتومان است.
سرپرست بانک مسکن ادامه داد: از این میزان ۲۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۳ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.
وی اعلام کرد: بانک مسکن تاکنون با ۱۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ ۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان امضا کرده است.

source

توسط ecokhabari