اثر تقسیم سود بزرگترین تولیدکننده سیمان سفید و آماده عرضه اولیه بر
بورس نیوز: اثر تقسیم سود هر سهم سیمان سفید شرق و آماده عرضه اولیه ۱۵ درصدی بر سهامدار عمده و ۹۹ درصدی شرکت سیمان شرق مشخص شد.
مجمع سالانه شرکت سیمان سفید شرق با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران برگزار و با تصویب صورت‌های مالی و پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۱۱۴۲ ریال سود هر سهم ۱۰۲۸ ریال معادل ۹۰ درصد توزیع شود.
براساس این گزارش با توجه به مالکیت ۹۹.۹ درصدی شرکت بورسی سیمان شرق در سیمان سفید شرق، اثر این تقسیم سود بر سهامدار عمده قابل توجه بوده و ۶۰.۳ میلیارد تومان سود به “سشرق” تعلق گرفت که می‌تواند منجر به رشد سودآوری شود.
سیمان سفید شرق در سال مالی قبل بالغ بر ۳۵۹.۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و ۱۱۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر با رشد ۴۸ و ۴۶ درصدی روبرو شد. در بودجه سال جاری هم فروش و سود خالص ۴۳۳.۹ و ۱۳۰.۵ میلیارد تومانی پیش بینی شده است.
شرکت سیمان سفید شرق با ظرفیت سالانه ۳۳۰ هزارتن، بزرگترین تولیدکننده سیمان سفید و معروف‌ترین برند سیمان سفید داخلی است. این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومانی با درج نماد در بازار دوم معاملات فرابورس در نظر دارد با عرضه اولیه ۱۵ درصدی وارد بازار سهام شود که در صورت انجام، اثر قابل توجهی بر سهام شرکت سیمان شرق، هلدینگ سیمان غدیر و در نهایت سرمایه گذاری غدیر خواهد داشت.

source

توسط ecokhabari