بیش از ۴ میلیون تن نهاده دامی دولتی در انتظار ترخیص
بورس نیوز: محمد جعفری، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در واکنش به دلیل باقی ماندن حجم زیادی نهاده در بنادر کشور اظهار کرد: حجم زیادی نهاده دامی مربوط به بخش خصوصی و دولتی در بنادر کشور وجود دارد که با تامین منابع ریالی به کشور وارد می‌شود و بانک مرکزی مشکلی برای اختصاص ارز به واردات این نهاده‌ها ندارد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: حجم مناسبی از انواع نهاده دامی خریداری شده که با حل شدن موضوع تامین منابع ریالی ترخیص و به کشور وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌های مختلف نظیر گمرک، استاندارد، دامپزشکی و کشتیرانی برای ترخیص نهاده‌های باقی مانده در گمرک همراهی داشته اند. مسائل ریالی را به تعهد شرکت، مدیرعامل و ذی حساب پشتیبانی امور دام قبول کرده اند و بدون اینکه وجهی پرداخت شود در صورت داشتن سند این نهاده‌ها را ترخیص می‌کنیم.
جعفری گفت: چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی دولتی در بنادر وجود دارد که بخش خصوصی نیز به این شکل نهاده در بنادر دارد.

source

توسط ecokhabari