سهم ۶۱ درصدی تهران از ۵ بازار نخست صادراتی
بورس نیوز: حسن میرزایی، معاون بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: بر اساس آمار‌های گمرک، صادرات از استان تهران بر اساس استان مبدا تولید چهار میلیون و ۷۴۶ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم استان تهران از صادرات کل کشور ۱۰.۲۱ درصد است.
وی ادامه‌داد: مهمترین کالا‌های صادراتی دراین بازه زمانی در بخش صنعت به ارزش۲۴۵ میلیون دلار، کشاورزی به ارزش ۱۵۳میلیون دلار، فرش و صنایع دستی به ارزش ۴۸میلیون دلار، پتروشیمی و پایه‌های نفتی به ارزش ۵۱ میلیون دلار و معدن و صنایع معدنی به ارزش ۹۴ میلیون دلار بوده است.
میرزایی بیان‌ کرد: پنج بازار نخست صادراتی استان تهران شامل ترکیه، عراق، آلمان، افغانستان و پاکستان و سهم این بازار‌ها از کل صادرات استان ۶۱.۲۶ درصد است.
وی همچنین از واردات ۲۴۴هزارتن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار به استان خبر داد و گفت: وارادات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۷۴ درصدی داشته است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران اضافه‌کرد: سهم استان تهران از واردات کشور ۱۸.۴۷ درصد است.

source

توسط ecokhabari