اخذ موافقت اصولی عرضه ۵ صکوک
بورس نیوز: طی هفته اخیر ۵ شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی انتشار صکوک شدند که اولین تجربه آن‌ها در حوزه تامین مالی از طریق این ابزارهاست.
موافقت اصولی‌های مذکور جهت طرح‌های تامین مالی در حوزه‌های تولید دارو، مواد خوراکی، فرش و مواد پلیمری و ساختمان‌سازی به شرح زیر صادر شدند.
ردیف بانی نوع اوراق حجم (میلیون ریال) مشاور عرضه
۱ شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) مرابحه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ شرکت تامین سرمایه کاردان
۲ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) مرابحه ۱،۰۰۰،۰۰۰ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
۳ شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان (سهامی خاص) مرابحه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۴ شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد (سهامی خاص) مرابحه ۱،۰۰۰،۰۰۰ شرکت تامین سرمایه نوین
۵ شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) اجاره ۷،۰۰۰،۰۰۰ شرکت تامین سرمایه کاردان
مجموع ۳۹،۰۰۰،۰۰۰
طی این هفته همچنین سه مورد عرضه صکوک برای شرکت‌های گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان در قالب عقود اجاره و مرابحه مجموعاً به ارزش ۸۰،۵۰۰ میلیارد ریال صورت گرفت.
دو شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان و گروه پتروشیمی تابان فردا که پیش از این چندین بار تجربه موفق تامین مالی از طریق انتشار صکوک را داشتند، طی این هفته با اوراق بهادارسازی سهام تحت تملک خود از طریق شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه، هریک به ترتیب ۲ و ۶ همت اوراق اجاره عرضه کردند.
این دو شرکت جهت تضمین پرداخت مبلغ اصل و اقساط اوراق مذکور از روش توثیق سهام با اعمال کاهش ارزش وثایق با عنایت به رتبه اعتباری خود استفاده کردند.
در طرف دیگر، اولین تجربه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان در حوزه تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه با عرضه ۵۰۰ میلیارد اوراق مرابحه به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات طی این هفته رقم خورد که پرداخت اصل و اقساط آن توسط بانک خاورمیانه تضمین شده‌است.
با توجه به پرونده‌های جاری، پیش بینی می‌شود طی ده روز آتی حدود ۲،۸۰۰ میلیارد تومان انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر گردد.

source

توسط ecokhabari