رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در جلسه چهارشنبه هیئت مقررات زدایی با هیئت عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شد تا به این نهاد (اتاق اصناف) زمان داده شود تا موانع موجود برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط با خبر سراسری جزئیات جلسه هیئت عالی نظارت با هیئت مقررات زدایی برای اتصال اصناف به درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد.

او گفت: در اتاق اصناف یک هیئتی با نام هیئت عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور العمل‌ها را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت یک مصوبه مورد تأیید قرار می‌دهد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به عنوان یک قانون کامل و همگانی است، اما در برابر آن، قانون نظام صنفی را داریم. معتقدیم هیئت مقررات زدایی این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته است. هم اکنون در کشور ۳ میلیون واحد صنفی، ۸ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف وجود دارند که به کنترل و نظارت عملکرد صنوف می‌پردازند.
نوده فراهانی می‌گوید: این زیر مجموعه‌ها باید در مصوبه‌های هیئت مقررات زدایی در نظر گرفته شوند. تا کنون ۸۷ مورد از مجوزهای اصناف به صورت کاربرگ در هیئت مقررات زدایی به تصویب رسیده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در جلسه چهارشنبه هیئت مقررات زدایی با هیئت عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شد تا به این نهاد (اتاق اصناف) زمان داده شود تا موانع موجود در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اصناف بردارد. چرا که معتقدیم با شرایط فعلی نمی‌توانیم این قانون را در اصناف به صورت کامل و شفاف اجرایی کنیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari