سواحل مکران از مهم ترین محور‌های پیشران توسعه کشور
بورس نیوز: محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: سواحل مکران از مهم ترین محور‌های پیشران توسعه کشور است و می‌تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها و ذخایر گسترده‌ای برای توسعه کشور در منطقه مکران وجود دارد، ادامه داد: نخست وزیران کشور‌های ساحلی خزر در این سفر بر موضوع سواحل مکران و ظرفیت‌های این منطقه برای ترانزیت کالا تاکیدات فراوانی داشتند.

وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران افزود: وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی نیز باید به شکل دقیق در برنامه توسعه سواحل مکران احصاء و به هر یک ابلاغ شود و دستگاه‌ها برنامه عملیاتی زمان بندی شده خود را در این خصوص ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران و به خصوص طرح‌های مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرد و گفت: در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه هستند، هر روز تاخیر در اجرای کار‌ها می‌تواند رسیدن به اهداف را با کندی مواجه کند.

source

توسط ecokhabari