لغو محدودیت ۲ ماه توقف کالا در گمرکات
بورس نیوز: علی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو بخشنامه محرمانه ۲۲۸۲۶/۸/م مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه ابلاغی شعام در مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ به پایان رسیده است، لذا مهلت توقف کالا‌های وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تعیین می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت دریافت فهرست کالا‌های مهلت منقضی توسط مرجع تحویل‌گیرنده و سپری شدن مهلت نگهداری کالا مطابق ماده قانونی فوق الاشاره برابر مقررات بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است تعیین مهلت نگهداری کالا‌های وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس تبصره (۴) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در اختیار سازمان‌های مسئول مناطق یاد شده می‌باشد. ضمنا پیگیری تشریفات گمرکی کالا‌های متروکه و بروزرسانی آن‌ها و همچنین ارسال آمار ماهیانه کالا‌های متروکه به این دفتر مطابق فایل پیوست به بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۶۵۰۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تاکید می‌گردد.
شایان ذکر است تمدید اعتبار سایر بند‌های مصوبه مورد نظر در دست پیگیری می‌باشد که به محض وصول ابلاغیه مورد نظر جهت اطلاع و اقدام لازم به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ می‌گردد.

source

توسط ecokhabari