نزول بازدهی خزانه داری آمریکا
بورس نیوز: بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از ثبت رکورد‌های چند ساله در سراسر جهان کاهش یافت.
گزارش قیمت مسکن ممکن است شواهد کافی به سرمایه‌گذاران نشان داده باشد که نرخ تورم فزاینده در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد و فدرال رزرو را وادار خواهد کرد تا در حرکت‌های سیاست پولی خود تجدیدنظر و افزایش نرخ بهره را کاهش داده یا متوقف کند.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری با ۱۵.۳ واحد کاهش به ۴.۰۷۹ درصد در ساعت ۱۰:۱۷ به وقت شرقی رسید.
بازده اسکناس دو ساله یک دقیقه بعد با ۸.۵ واحد کاهش به ۴.۴۱۳ درصد رسید، در حالی که در ساعت ۱۰:۱۹ دقیقه به وقت شرقی بازده اوراق ۳۰ ساله با ۱۲.۴ واحد کاهش به ۴.۲۳۸ درصد رسید.

source

توسط ecokhabari