کاهش درآمد ساراب در مهرماه برای دومین سال متوالی+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت سیمان داراب در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد عملیاتی که طی این دوره کسب کرد برابر با مبلغ ۴۸ میلیارد تومان بود و همچنین میزان درآمد تجمیعی این شرکت سیمانی طی ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی به میزان درآمدی بالغ‌بر ۳۷۴ میلیارد تومان دست یافت.
کاهش درآمد ساراب در مهرماه برای دومین سال متوالی+بورس نیوز
“ساراب” طی ۷ ماه گذشته میزان درآمدی که از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به بازار داخل و خارج از کشور بود، بیشترین میزان درآمدی که این شرکت طی دوره به ثبت رساند متعلق به بازار داخل کشور بود که ۸۲ درصد از درآمد ماهانه شناسایی شده در ۷ گذشته را تشکیل می‌دهد و مابقی آن نیز در بازار صادراتی به دست آمده است.
درآمدی که شرکت سیمان داراب در مهرماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته ۴۳ درصد کاهش را به همراه داشت، این کاهش درآمد برابر با مبلغ ۳۶۸ میلیارد تومان بود و بیشترین تأثیر در کاهش درآمدزایی “ساراب” در بازار صادراتی بود که در این دوره درآمدزایی از فروش محصولات صورت نگرفت.
کاهش درآمد ساراب در مهرماه برای دومین سال متوالی+بورس نیوز
عمده‌ترین میزان درآمدی که سیمان داراب از فروش محصولات به دست آورد مربوط به «سیمان پاکتی تیپ ۲» با ۲۹ میلیارد تومان بود، نرخ فروش این محصول برابر با ۷۳۲ هزار تومان در ازای هر تن اعلام شد که در مقایسه با ماه گذشته نرخ فروش این تغییر چشمگیری را به دنبال نداشت.
میزان درآمدزایی سیمان داراب در مهرماه با افزایش نسبت به دوره مشابه همراه بود، این رشد برابر با ۱۱۵ درصد (معادل ۲۶ میلیارد تومان) بود و همچنین درآمد تجمیعی این شرکت سیمانی از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۹۳ درصد افزایش را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرد.
مقدار فروش محصولات سیمان داراب در مهرماه بالغ‌بر ۶۸ هزارتن شناسایی شد که نسبت به ماه گذشته ۳۹ درصد کاهش (معادل ۴۴ هزار تن) حجم فروش را به همراه داشت و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه سال جاری ۵۶۸ هزار تن از محصولات خود را در بازار‌های داخی و صادراتی به فروش رساند.
کاهش درآمد ساراب در مهرماه برای دومین سال متوالی+بورس نیوز
بیشترین مقدار فروش ماهانه “ساراب” در مهرماه مربوط به سیمان پاکتی بود که طی این دوره ۴۰ هزارتن از آن مورد معامله قرار گرفت، در پایان گفتنی است که مقدار تولید محصولات این شرکت سیمانی برابر با ۱۵۷ هزار تن به ثبت رسید.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari