نخستین تعرفه پرستاران پرداخت می شود
بورس نیوز: عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، اما در مجلس سیزدهم ردیف جداگانه‌ای برای اختصاصی اعتبار اجرای آن در نظر گرفته شد.
وی افزود: در ماه‌های گذشته زیرساخت‌های اجرای این تعرفه گذاری فراهم شده و حسابداری بیمارستان‌ها به نرم افزار محاسبه این تعرفه‌ها مجهز شده‌اند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌های پایه، اعتبار اجرای تعرفه گذاری در چند روز آینده اختصاص می‌یابد و پرستاران حقوق خود را بر اساس تعرفه گذاری دریافت می‌کنند.
عبادی تاکید کرد: معوقات پرستاران در این زمینه بر اساس قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود، اما با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری معوقات سه ماه پایانی سال گذشته پرستاران نیز براساس این تعرفه گذاری‌ها پرداخت خواهد شد.

source

توسط ecokhabari