رشد ۱۵۱ درصدی فروش اموال تملیکی
بورس نیوز: سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم ارائه کرد و اظهار کرد: ارزش کالا‌های تعیین تکلیف شده این سازمان در مدت مشابه دوره قبل ۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه کالا‌های تحت اختیار این سازمان از چهار طریق تعیین تکلیف می‌شود، گفت: در دولت سیزدهم تعیین تکلیف کالا‌ها از طریق فروش ۳۸ درصد، استرداد ۳۰ درصد، اعاده ۲۴ درصد و انهدام ۸ درصد صورت‌گرفته است.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: این اقدامات در راستای مطالبه جدی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کاهش رسوب کالا در انبار‌ها و تعیین تکلیف کالا‌های سنواتی با استفاده از ابزار‌های نوین فروش اعم از مزایده الکترونیکی، فوق‌العاده و احیای حراج حضوری صورت گرفت.
وی از رشد ۱۵۱ درصدی فروش کالا‌های این سازمان در دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل خبر داد و گفت: بیشترین میزان ارزش کالا‌های تعیین تکلیف شده از نظر نوع اقدام، مربوط به فروش سازمان با ۱۵۱ درصد افزایش در این دولت نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است.
غلامی افزود: از شهریورماه سال گذشته تا آخر مردادماه امسال چهارهزار و ۱۶۳ میلیارد تومان کالا فروخته شد که در مدت مشابه سال گذشته این رقم یک هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده است.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میزان کالا‌های استرداد شده‌ای را که به ظن قاچاق گرفته می‌شود، اما مستندات قانونی برای تأیید قاچاق بودن آن اثبات نمی‌شود را نیز بیش از ۳ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این امر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که سه هزار و ۴۵ میلیارد تومان بوده است، رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین در دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته تا اواخر مردادماه امسال، ۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان کالا به صاحبانشان به جهت سیر مجدد امور گمرکی و ترخیص اعاده شده است.
غلامی تأکید کرد: اعاده کالا‌ها در این دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان بوده است رشد ۶۶ درصدی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه انهدام کالا‌ها در راستای حفظ سلامت جامعه و حمایت از تولید داخل است، بیان داشت: یکی از شیوه‌های تعیین تکلیف کالاها، انهدام اموال فاسد و تاریخ مصرف گذشته رسوبی در انبار‌ها است که به دلیل نارسایی‌های متفاوت در سنوات قبل، حجم وسیعی از انبار‌ها را اشغال کرده بودند و در این دولت از چرخه مصرف خارج شدند.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: کالا‌های انهدام شده شامل کالا‌های آرایشی، بهداشتی و خوراکی تاریخ مصرف گذشته و فاسد هستند که از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا اواخر مردادماه امسال، کالا‌هایی به ارزش ۹۱۳ میلیون تومان منهدم شد که این آمار نسبت به مدت مشابه دوره قبل رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.

source

توسط ecokhabari