محرابیان گفت: نزدیک به هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی بخش خانگی شد که مجموع این اقدامات، منجر به ارائه برق بیشتری به بخش‌های خدمات و صنعت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان با اشاره به اجرایی نشدن برخی از احکام قانون حمایت از صنعت برق و برنامه ششم توسعه در سنوات گذشته، گفت: عمده اقدامات وزارت نیرو برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق از ابتدای دولت سیزدهم را می‌توان در دو حوزه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و مدیریت مصرف با در نظر گرفتن منطق اقتصادی تقسیم بندی کرد.
وی در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهی افزود: نتیجه اقدامات وزارت نیرو، حاکی از افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاهی، شامل نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر و ارتقا توان و بهره وری نیروگاه‌های موجود بود.
آقای محرابیان درباره اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف هم گفت: در بخش خانگی با برقراری منطق اقتصادی، مردم از صرفه جویی و مصرف زیر الگو استقبال کردند به طوری که حدود ۴۲ درصد مشترکان، صرفه جویی داشتند.
وزیر نیرو افزود: افزایش ظرفیت نیروگاهی در کنار همکاری مردم برای صرفه جویی در مصرف برق، منجر به تأمین برق بیشتر در بخش‌های خدمات و صنعت شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari