تحقق ۷۰ درصدی برنامه‌های طرح جهش کیفیت ایران‌خودرو طی هفت ماه
بورس نیوز: سهراب برفروشان عنوان کرد: طرح تحول کیفیت از اواخر سال گذشته شکل گرفته و یکی از محور‌های اصلی آن، ارایه محصولات جدید بوده است و در کنار آن، برنامه‌های متنوعی نیز برای کیفی‌سازی محصولات فعلی ایران‌خودرو در نظر گرفته شد، اما جهش مورد نظر کیفیت در محصولات جدید محقق خواهد شد و خودروی ری‌را یکی از مصادیق اصلی آن است.
وی افزود: مطابق دستور و ابلاغ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در محصولات جدید مشابه خودروی ری‌را و TF ۲۱ باید عملکرد‌های کیفی به نحوی باشد که مشتری و جامعه اطمینان یابد محصول خریداری شده به هیچ وجه از منظر کیفی، دچار آسیب و عارضه نخواهد شد و طرح کیفی که برای محصول ری‌را در نظر گرفته شده، طرحی متمایز و ویژه است تا بتواند به عنوان محصولی رقابتی در بازار‌های داخلی و خارجی مطرح شود.
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: تعالی فرآیند‌های طراحی، تامین و صنعتی‌سازی و تعیین ویژگی‌ها و اهداف کیفی خاص در محصولات جدید اولویت گروه صنعتی ایران خودرو است.
برفروشان با بیان این‌که قطعات ری‌را نیز همانند تارا شامل گارانتی خواهد شد، گفت: در حال حاضر قوای محرکه محصول تارا تا سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش گارانتی شده و محصول ری‌را نیز با حصول اطمینان از سطح کیفی هدف‌گذاری شده، در شرایط گارانتی مطلوبی وارد بازار خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر اجرای دقیق فرآیند تضمین کیفیت محصولات جدید در مراحل مختلف تکوین گفت: در هر مرحله از تکوین محصولات جدید آزمون‌هایی مطابق استاندارد‌های بین‌المللی از جمله آزمون‌های پیمایش اقلیمی، تصادف، ایمنی و عملکرد قطعات تعریف شده است تا محصولی باکیفیت و مطابق با شرایط آب و هوایی کشور به تولید برسد.
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به این‌که ۲۷۹ پروژه کیفی تعریف شده تمام حلقه‌های زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو از طراحی–مهندسی، تامین و لجستیک، تولید، خدمات فروش و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: دستاورد‌های حاصل از اجرای این پروژه‌ها درمحصولات گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریان محسوس و قابل لمس خواهد بود.
وی با اشاره به این‌که خوش‌بختانه با توجه به ساز و کار‌های پی‌گیری و پیش‌برد برنامه‌ها، اهداف طرح‌های موجود محقق خواهد شد، بیان کرد: دستاورد‌ها و روند پیشرفت پروژه‌های طرح تحول کیفیت در جلسات ستاد عالی ارتقای کیفیت با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به صورت هفتگی مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.
برفروشان روند پیشرفت پروژه‌ها را روند قابل قبولی دانست و گفت: نتایج شاخص‌های کیفی پیش از تحویل و همچنین شاخص‌های کیفی پس از تحویل که عموما توسط شخص ثالث و نهاد‌های بیرونی مانند شرکت‌های بازرسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، موید بهبود در روند تمامی شاخص‌ها در خصوص محصولات تولید شده در سال ۱۴۰۱ است.

source

توسط ecokhabari