افزایش درآمد آرامکو عربستان
بورس نیوز: آرامکو عربستان از افزایش درآمد خالص در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۴ میلیارد دلار خبر داد که در مقایسه با سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار افزایش داشته است.
آرامکو صورت‌های مالی خود را برای سه ماهه سوم سال جاری فاش کرد، زیرا درآمد خالص ۴۲.۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۰.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بود.
این شرکت فاش کرد که خالص نقدینگی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۶.۳ میلیارد دلار برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ است.

source

توسط ecokhabari