بیمه پرتفوی سهامداران به بهبود وضعیت کشور کمک می‌کند
بورس نیوز: محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه شدن سهامداران اظهار کرد: این مصوبه می‌تواند حمایت از سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تقویت کند و سرمایه گذار اعتماد داشته باشد که مورد حمایت دولت است و سرمایه اش بیمه می‌شود.

نماینده مردم گناباد در مجلس بیان کرد: این بسته حمایتی ۱۰ بندی، اقدام شایسته‌ای بوده که از سوی دولت انجام شد امیدواریم که این موضوع به بازار سرمایه کمک کند و این بازار به نوعی حمایت شود.

وی اضافه کرد: اقدام شورای عالی بورس و دولت جهت بیمه دارایی‌ها و پورتفوی سهامداران خرد یک تصمیم هوشمندانه و به جا است که باعث بهبود وضعیت مردم و تقویت بازار می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه با بیمه کردن سبد دارایی سبب اطمینان خاطر افراد و کاهش فشار‌های روانی در انگیزه فروش می‌شوداین طرح به شرطی که به صورت مطلوب اطلاع رسانی شود مورد استقبال قرار می‌گیرد.

source

توسط ecokhabari