بورس نیوز:
بانک سینا در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری، میزان درآمدی که از بخش تسهیلات اعطایی در کارنامه مالی خود به ثبت رساند مبلغی برابر با ۴۰۳ میلیارد تومان بود، همچنین طی ۷ ماهه سپری‌شده از سال مالی نیز درآمدی تجمیعی که از تسهیلات اعطایی به اطلاع سهامادارن رساند برابر با ۳ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بود.
“وسینا” تسهیلات اعطایی که در این دوره ماهانه به ثبت رساند برابر با ۴۰۳ میلیارد تومان بود، از سوی دیگر این بانک میزان سرمایه ثبت‌شده خود را در طول ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر ۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد.
مبلغی که بانک سینا در هفتمین ماه از سال جاری جهت سود سپرده سرمایه‌گذاری به مشتریان خود پرداخت کرد بالغ‌بر ۴۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش پیدا کرد.
درآمدی ماهانه‌ای بانک سینا در آغاز نیمه دوم سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی به دست آورد، نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی را در کارنامه به ثبت رساند و درآمد تجمیعی که “وسینا” از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت، همچنین “وسینا” در ۷ ماه گذشته به تراز تجمیعی مثبت ۲۶ درصدی دست یافت.
تراز نجمیعی مثبت 26 درصدی وسینا+بورس نیوز
مجموع درآمد‌های محقق‌شده بانک سینا در پایان مهرماه برابر با ۵۴۶ میلیارد تومان بود، بیشترین میزان درآمدی که دراین‌بین شناسایی شد مربوط به تسهیلات اعطایی بود، همچنین این بانک در مهرماه به سود عملیاتی ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومانی رسید.
“وسینا” بیشترین درآمدی که در مهرماه از تسهیلات اعطایی به دست آورد متعلق به بخش‌های «مرابحه» و «فروش اقساطی» بود، مبالغ این بخش‌ها به ترتیب برابر با ۲۶۹ میلیارد تومان و ۳۰ میلیارد تومان بود.
میزان پرداختی “وسینا” جهت سود سپرده‌های مشتریان در مهرماه ۱۴۰۱ برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته یک درصد کاهش را به همراه داشت، پرداختی‌ها جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ۷ ماه سپری‌شده برابر با ۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari