به گفته رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود، مجموع حجم آب ذخایر سدهای پنجگانه تهران اکنون ۳۳۳ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با حجم ۴۱۲ میلیون متر مکعبی پارسال، با کاهش مواجه شده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، حسن طبرسی رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود گفت: این حجم ذخایر آب، نسبت به حجم نرمال ۷۰۰ میلیون مترمکعبی انتهای آبان، با کاهش ۳۶۷ میلیون مترمکعبی رو به رو است.
به بیان وی، میزان بارش در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، چهار میلی متر بوده که نسبت به مدت میانگین بلندمدت، ۲۱ میلی لیتر کاهش یافته است.
رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود، درخصوص ادامه همکاری مردم در مدیریت بهینه مصرف ابزار امیدواری کرد و از تهیه و تدوین برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای تهران برای مدیریت منابع و مصارف باهمکاری شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، خبر داد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari