مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از آغاز فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریالی با هدف تامین مالی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، هادی علیپور در خصوص فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۴۰ هزار میلیارد ریالی با هدف تامین مالی اظهار داشت: با توجه به سررسید اوراق اختیار فروش تبعی (با هدف تامین مالی) در آبان و آذر ماه ۱۴۰۱، فرآیند اعمال و تسویه این اوراق آغاز شده است.
وی در ادامه افزود: فرآیند اعمال این اوراق توسط کارگزاران فعال در بورس و فرابورس با جمع آوری درخواست اعمال از مشتریان خود آغاز و بعد از بررسی شرکت بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران درخواست اعمال برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شده و پس از بررسی درخواست اعمال توسط سمات و کنترل تعداد اوراق قابل اعمال، محاسبات انجام و تسویه انجام می‌شود.
علیپور درباره فرآیند تسویه اوراق اختیار فروش تبعی گفت: فرآیند تسویه به دو روش نقدی و فیزیکی صورت می‌گیرد. در تسویه فیزیکی، سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده خریداری می‌شود و در تسویه نقدی ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی در صورت توافق طرفین به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می‌شود.
مدیر تسویه اوراق بهادار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نمادهای اختیار فروش تبعی که در آبان و آذر ماه ۱۴۰۱ سررسید می‌شوند را «هخود ۱۰۸، هفولا ۱۰۸، هفملی ۱۰۸، هفارس ۱۰۸، هصادر ۱۰۸، هتران ۱۰۸، هشپنا ۱۰۸، هبندر ۱۰۸؛ هساپا ۱۰۸، هصیکو ۱۰۸، هتجار ۱۰۸، هخابر ۱۰۸، همراه ۱۰۸، ظخود۱۰۸، ظفولا ۱۰۸، ظفملی ۱۰۸، ظفارس ۱۰۸، ظصادر ۱۰۸، ظتران ۱۰۸، ظصیکو ۱۰۸، ظشپنا ۱۰۸، ظبندر ۱۰۸، ظساپا۱۰۸، ظتجار۱۰۹، ظخابر۱۰۹ و ظمراه۱۰۹» اعلام کرد.
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

source

توسط ecokhabari