مافیای خودرو به واردات آن ورود کرد
بورس نیوز: سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به گام مجلس در راستای واردات خودرو و روند اجرای آن، اظهار کرد: مجلس برای واردات خودرو قانون شفافی را مصوب کرد، اما از نظر بنده همچنان در آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو انحصار وجود دارد و مافیایی که در صنعت خودروسازی حکمفرما هستند با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس مدعی شد: مافیایی که در دو خودروسازی بزرگ کشور در حال تاختن هستند امروز به بحث واردات خودرو ورود پیدا کرده اند و قصد دارند با شگرد‌های مختلف واردات خودرو را نیز در دست خود بگیرند.
نماینده مردم ملکان در خانه ملت با بیان اینکه مجلس در قانون مصوب خود ساز وکار واردات را پیش بینی کرده و در نوع خودرو‌های وارداتی انحصاری قائل نشده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد شروطی که در بند‌های مختلف آئین نامه واردات خودرو پیش بینی شده است، دست مافیا‌ها را باز گذاشته است، ما به عنوان نماینده مردم تذکر داده و مطالبه داریم حتما این بند‌های آیین نامه اصلاح شود.

source

توسط ecokhabari