دارایی بانکی همراه با افزایش ۸ درصدی
بورس نیوز: براساس آمار و داده‌های بانک مرکزی، میزان دارایی و بدهی سیستم بانکی در مردادماه امسال برابر ۱۱ هزار و ۹۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۳۴.۶ درصد و نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۸.۱ درصد افزایش داشته است.
دارایی سیستم بانکی شامل دارایی خارجی، بدهی بخش دولتی و غیردولتی و اقلام زیر خطی است. میزان دارایی خارجی بانک‌ها برابر ۲ هزار و ۴۱۳ هزار میلیارد تومان، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی سه هزار و ۹۵۲ هزار میلیارد تومان است.
بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که دارایی خارجی بانک‌ها در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۹ درصد و بدهی بخش دولتی ۱۵.۶ درصد و بدهی بخش غیردولتی ۴۳.۲ درصد رشد داشته است.
بدهی سیستم بانکی شامل نقدینگی، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی، حساب سرمایه و بخش‌های دیگر است.
بدهی سیستم بانکی در بخش نقدینگی برابر با پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان است که یک هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان آن پول و چهار هزار و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان شبه پول است. مجموع نقدینگی بانک‌ها در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی بخش دیگری از بدهی سیستم بانک به حساب می‌آید که براساس جداول آماری بانک مرکزی میزان آن در مردادماه امسال برابر ۳۱۸ هزار میلیارد تومان است. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته ۴۹.۶ درصد رشد داشته است.

source

توسط ecokhabari