رشد ۵۱ درصدی مالیات کالا و خدمات
بورس نیوز: مهدی موحدی، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: مجموع درآمد‌های مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در ۷ ماهه سال جاری به ۲۷۰ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۶ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بود با رشد ۶۳ درصدی همراه بود.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا مهرماه، ۲۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که با افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی در این بخش شاهد تحقق ۱۰۲ درصدی آن هستیم.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به وصول درآمد‌های مالیاتی از اشخاص حقوقی، گفت: در هفت ماه امسال ۱۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان مالیات از این بخش وصول شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بود که رشد ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.
موحدی از رشد ۴۸ درصدی مالیات بر درآمد‌ها خبر داد و گفت: در این بخش از ابتدای امسال تا مهرماه، ۴۶ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۱ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بوده است رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین مالیات بر ثروت ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است و مبلغ وصولی در این مدت به ۹ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان رسیده است.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه وصول مالیات‌های مستقیم در ۷ ماه امسال رشد ۷۰ درصدی داشته است گفت: وصول مالیات در این بخش به ۱۶۹ هزار و ۶۴ میلیارد تومان رسید.
موحدی گفت: در ۷ماه امسال ۱۰۱ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان مالیات از کالا و خدمات وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بود، رشد ۵۱ درصدی داشته است.

source

توسط ecokhabari