افزایش فروش پتروشیمی شهید تندگویان در مهر ماه
بورس نیوز:
پتروشیمی شهید تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش محصولات تولیدی خود در این دوره ماهانه حاصل کرد برابر با مبلغ یک هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان بود، همچنین “شگویا” در از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه به مجموع درآمد تجمیعی نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان دست پیدا کرد.
                                                                                              
درآمدی که “شگویا” در آغاز نیمه دوم سال جاری از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور بود، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه نیز میزان درآمدی که در این بازار شناسایی کرد شاهد افزایش ۴۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بود، در ادامه لازم به ذکر است که در ۷ ماه گذشته این پتروشیمی از فروش محصولات در بازار صادراتی نیز درآمدزایی داشته است.
تندگویان
تندگویان
میزان درآمد عملیاتی که “شگویا” در آغاز نیمه دوم سال جاری از فروش محصولات شناسایی کرد نسبت به شهریورماه ۱۱ درصد (معادل ۱۸۳ میلیارد تومان) افزایش پیدا کرد، “شگویا” در مقایسه با مهرماه سال گذشته نیز رشد ۳۷ درصدی را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.
مجموع درآمد تجمیعی پتروشیمی شهید تندگویان در ۷ ماه سپری‌شده از سال مالی با افزایش ۳۹ درصدی روبه‌رو بود به گونه‌ای که از مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان دست پیدا کرد، از این درآمد به‌دست‌آمده بخش عمده‌ای از آن در بازار داخلی به ثبت رسیده است.
“شگویا” بیشترین درآمدزایی که از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه به ثبت رساند در اختیار محصول «گرید الیاف» با یک هزار و ۸ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول در مهرماه ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت، درآمدی که “شگویا” از فروش این محصول در ۷ ماه گذشته شناسایی کرد برابر با ۶ هزار و ۵۵ میلیارد تومان بود.
پتروشیمی شهید تندگویان در مهرماه علاوه بر گرید الیاف از فروش محصولات نیز کسب درآمد کرد، این محصولات شامل گرید بطری و نخ POY است. مبالغ به دست آمده از این محصولات به ترتیب برابر با ۶۴۷ میلیارد تومان و ۱۴۴ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رسیده است.
تندگویان
همان‌طور که گفته شد شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در مهرماه میزان درآمدی که از فروش محصولات شناسایی کرد تماماً از فروش محصولات در بازار داخلی بود، میانگین درآمد ماهانه این شرکت پتروشیمی تا پایان مهرماه مبلغ یک هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۳ درصد کمتر بود. میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ به دست آورد ۷۶ درصد از درآمد‌های تجمیعی سال مالی گذشته را پوشش داده است.

source

توسط ecokhabari