فگستر در شیب نزولی درآمدزایی+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد‌های حاصل از فروش محصولات خود در این دوره مالی مبلغی برابر با ۱۲ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان به ثبت رساند و همچنین “فگستر” درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه توانست به شناسایی کند نیز برابر با ۳۹۴ میلیارد تومان بود.
گسترش صنایع روی ایرانیان در مهرماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش محصولات خود به دست آورد از فعالیت در بازار داخل کشور و ارائه خدمات بود، گفتنی است که فگستر در مهرماه فعالیتی را در بازار صادراتی از خود به ثبت نرساند.
بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده “فگستر” متعلق به فروش محصولات در بازار داخلی با مبلغی بالغ‌بر ۶ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان بود که این مبلغ دربرگیرنده‌ی ۵۲ درصد از درآمد مهرماه بود.
گسترش صنایع روی ایرانیان میزان درآمد ماهانه‌ای که در مهرماه ۱۴۰۱ به ثبت رساند، نسبت به ماه گذشته ۴۴ درصد کاهش درآمد را مشاهده کرد و این کاهش درآمد برابر با مبلغ ۹ میلیارد ۸۷۸ میلیون تومان بود.
میزان درآمد ماهانه فگستر در مهرماه در مقایسه با مهرماه سال گذشته کاهش ۸۲ درصدی را مشاهده کرد، میزان درآمدی که در این دوره از سوی “فگستر” به ثبت رسید ۸۰ درصد از میانگین درآمدی در ۶ ماه گذشته پایین‌تر بود.
فگستر در شیب نزولی درآمدزایی+بورس نیوز
تنهای محصولی که فگستر در مهرماه به فروش رساند مربوط به «شمش روی (داخلی)» با ۶ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان بود و نرخ فروش آن نیز ۸۷ میلیون تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت، این محصول با وجود کاهش نرخ ۴ درصدی در مهرماه داشت.
مقدار فروش ماهانه “فگستر” در مهرماه برابر با ۳۱۱ هزارتن بود که از فروش «شمش روی» در بازار‌های داخلی و ارائه خدمات به ثبت رسانده بود، بیشترین مقدار فروش از ارائه خدمات با ۲۳۶ تن به اعلام شده است.
فگستر در شیب نزولی درآمدزایی+بورس نیوز
“فگستر” در مهرماه شاهد کاهش فروش ۲۳ درصدی (معادل ۹۱ تن) محصولات خود نسبت به ماه گذشته بود، عمده‌ترین فروش ماهانه در اختیار «شمش روی» با ۲۳۶ تن بود، همچنین در پایان گفتنی است که میزان فروش شرکت به‌صورت خطی و برابر برای هرماه نیست، لیکن سهم ۶ ماهه از برآورد کل سال ۱۴۰۱ در مقادیر تولید و فروش و مبلغ فروش، به‌طور کامل محقق‌شده است.
در گزارش‌های متعدد قبلی مکرر توضیح گردیده، قیمت‌گذاری محصول شمش روی شرکت متأثر از نرخ قیمت‌های جهانی LME و نرخ ارز و همچنین سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا است.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari