کیفیت آب در مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی غدیر با بهبود قابل توجه مواجه شده و برای مثال در منطقه آبادان و خرمشهر شاخص کیفیت EC ۱۱ برابر بهبود را تجربه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ۳ ماه از بهره‌برداری اَبَرپروژه آبرسانی غدیر می‌گذرد و پایش کیفیت آب در مناطق هدف این طرح از بهبود قابل توجه کیفیت آب خبر می‌دهد.
در همین راستا ۲ منطقه آبادان و خرمشهر به عنوان یکی از مهمترین ذی‌نفعان طرح آبرسانی غدیر که تا پیش از این کیفیت آب در قالب شاخص EC ۷۲۰۰ را تجربه می‌کردند با بهبود قابل توئجه کیفیت آب مواجه شدند.
بر مبنای پایش میدانی انجام شده از بررسی EC در ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس، بهره‌برداری از طرح آبرسانی غدیر سبب شده است تا EC آب شرب هدایت شده به مناطق آبادان و خرمشهر به ۵۰۰ تا ۶۴۰ برسد.
کیفیت آب در آبادان و خرمشهر ۱۱ برابر بهبود یافت
به معنای دیگر در منطقه آبادان و خرمشهر کیفیت آب شرب س از طرح آبرسانی غدیر ۱۱ برابر نسبت به قبل از اجرای طرح غدیر بهبود یافته است.
به گزارش مهر، به استناد بررسی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، براساس نمودار شولر تمامی متغیرهای مورد بررسی آب دز در وضعیت خوب ارزیابی شدند و این محققان از آب سد دز به عنوان یکی از بهترین منابع آب شرب در دنیا نام بردند. بر این اساس شاخص کیفیت آب دز (EC) به عنوان منبع اصلی طرح غدیر معادل عدد ۵۵۰ تا ۶۴۰ متغیر است. هم اکنون منبع دز در طرح آبرسانی غدیر به عنوان مهمترین منبع آب شرب خوزستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari