بهبهان – مدیر کل شیلات خوزستان، مهمترین چالش شهرستان بهبهان را عدم تخصیص آب به فعالیت‌های آبزی پروری توسط سازمان آب و برق استان دانست.
فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جایگاه برتر شیلات خوزستان در کشور از لحاظ آبزی پروری (رتبه دوم کشور) بیان کرد: شهرستان بهبهان در زمینه پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی (دو منظوره) در خوزستان پیشرو است.
ابوعلی دیگر ظرفیت‌های سرمایه گذاری شیلاتی شهرستان بهبهان را پرورش ماهی در قفس در سد مخزنی مارون، آبزی پروری تلفیقی با کشت‌های دائم و مجتمع‌های پرورش متراکم ماهی برشمرد.
وی افزود: در صورت عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها تولید شهرستان به ۳۱ هزار و ۲۰۰ تن، معادل ۴۰ درصد تولیدات فعلی استان خوزستان خواهد رسید و اشتغال زایی برابر سه هزار و ۱۰۸ نفر در بر خواهد داشت.
مدیر کل شیلات خوزستان، مهمترین چالش شهرستان را عدم تخصیص آب به فعالیت‌های آبزی پروری توسط سازمان آب و برق استان دانست و ادامه داد: در حال حاضر شهرستان بهبهان ۴۴ واحد پرورش ماهی دارد که اکثراً در استخرهای ۲ منظوره کشاورزی _آبزی پروری در حال فعالیت هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari