افزایش ارزش پول کره در برابر هر دلار آمریکا
بورس نیوز: به گفته ناظران بازار، ارز کره جنوبی به دلیل امید به اینکه فدرال رزرو آمریکا سرعت انقباض پولی تهاجمی را به دلیل کاهش مشکلات تورم کاهش دهد، به شدت افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این بزرگترین افزایش یک جلسه‌ای از ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ بود، زمانی که این کشور شاهد افزایش ۱۷۷ وون پول محلی بود.
ارز کره جنوبی بدترین عملکرد را در میان ارز‌های اصلی در میان تداوم قدرت دلار آمریکا داشت. وون در ۲۵ اکتبر به ۱۴۴۴.۲ وون در برابر دلار کاهش یافت که کمترین رقم در ۱۴ سال اخیر است.
شاخص اصلی بورس کوسپی در کره نیز با ۸۰.۹۳ واحد یا ۳.۳۷ درصد افزایش نسبت به زمان پایانی خود، به سطح ۲۴۸۳.۱۶ واحد رسید.

source

توسط ecokhabari