کاهش ۱۵ درصدی درآمد دوده صنعتی پارس+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت دوده صنعتی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی که در کارنامه مالی خود به ثبت رساند برابر با مبلغ ۷۵ میلیارد تومان بود، “شدوص” از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه نیز به درآمد تجمیعی ۶۶۷ میلیارد تومان رسید.
دوده صنعتی پارس میزان درآمدی که در مهرماه از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین درآمدزایی “شدوص” در مهرماه از فروش محصولات در بازار داخل کشور شکل گرفت، این میزان درآمد دربرگیرنده‌ی ۹۸ درصد از درآمد ماهانه بود.
کاهش ۱۵ درصدی درآمد دوده صنعتی پارس+بورس نیوز
میزان سرمایه‌ای که “شدوص” در ۷ ماه سپری‌شده از سال مالی به ثبت رساند برابر با مبلغ ۹۵ میلیارد تومان بود، همچنین گفتنی است که این شرکت میزان درآمدی که در مهرماه از خود بر جای گذاشت نسبت به میانگین درآمد ماهانه در ۶ ماه گذشته ۲۴ درصد کمتر بوده است.
درآمد ماهانه‌ای که دوده صنعتی پارس در مهرماه سال جاری از فروش انواع گرید دوده به دست آورد نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد و روند نزولی این شرکت کماکان ادامه دارد، درآمد ماهانه این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳ درصد کاهش یافت.
کاهش ۱۵ درصدی درآمد دوده صنعتی پارس+بورس نیوز
تنها محصولی که “شدوص” از فروش آن در مهرماه کسب درآمد کرد مربوط به فروش محصول «انواع گرید دوده» در بازار داخلی و صادراتی بود که ۷۵ میلیارد تومان درآمدزایی به همراه داشت، نرخ فروش این محصول در بازار داخل کشور بالغ‌بر ۳۷ میلیون تومان ثبت شد که ۱۱ درصد کاهش نرخ را نسبت به شهریورماه تجربه کرد.
کاهش ۱۵ درصدی درآمد دوده صنعتی پارس+بورس نیوز
شرکت دوده صنعتی پارس در مهرماه ۲ هزار و ۳۹ تن از محصولات خود را به فروش رساند که با کاهش ۳ درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بود، مجموع فروش محصولات این شرکت در ۷ ماه گذشته به ۱۶ هزار و ۶۲۲ تن رسید که در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد افزایش یافت.
“شدوص” در مهرماه سال جاری بیشترین مقدار فروش را در بازار داخلی با یک هزار و ۹۸۱ تن انجام داد و همچنین در بازار صادراتی نیز ۵۸ تن از انواع گرید دوده به فروش رسید.
 
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari