فروش ۱۰۱ میلیارد تومانی اموال تملیکی
بورس نیوز: هفتمین مزایده الکترونیکی اموال تملیکی به شماره ۲۶۱ برگزار شد. این مزایده الکترونیک در ۱۵۰۶ دسته کالایی مطرح شده برای ۳۰ استان کشور بود که ۵۸۹ گروه کالا دارای پیشنهاد بود.
از کالا‌های عرضه شده که شامل لوازم صنعتی، خودرو، پوشاک و سایر کالا‌ها و ملزومات مصرفی بود و به ارزش تقریبی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان کالا با رشد قیمتی بیش از ۲۵.۴ درصد افزایش به فروش رسید.
در این مزایده الکترونیک، استان‌های خوزستان، قم و آذربایجان غربی بیشترین فروش را داشته و سمنان، ایلام و کرمانشاه استان‌های دارای کمترین فروش در هفتمین مزایده الکترونیکی اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ بودند.
مزایده‌های الکترونیکی سازمان اموال تملیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و صرفاً برای دارندگان گواهی امضای الکترونیکی (توکن) برگزار می‌شود که کالا‌های مورد مزایده به بالاترین پیشنهاد ارائه شده از سوی متقاضیان واگذار می‌شوند.

source

توسط ecokhabari