رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار رقابتی بهبود مستمر بهره وری است
بورس نیوز: در این دیدار مهران باوند سواد کوهی شرط لازم برای ارتقای قدرت رقابت پذیری را بهبود مستمر در بهره وری از نیروی انسانی بیان کرد و گفت: در راه تحقق بخشیدن به اهداف ابلاغی و دست یابی به جایگاه مطلوب در تعامل با مشتریان، لازم است رؤسای شعب بیش از پیش به ارتقای بهره وری توجه کنند.
سوادکوهی دو مؤلفه اصلی و مهم بهره وری را کارایی و اثر بخشی اعلام کرد و افزود: کارایی به استفاده کارآمد از امکانات، منابع، محصولات و خدمات در فرایند عملیات اجرایی اتلاق می‌شود و اثر بخشی میزان نیل در تحقق اهداف ابلاغی است.
رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار رقابتی بهبود مستمر بهره وری است
معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین مراقبت و دانش را دو بال پرواز دانست و خاطرنشان کرد: یک نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند می‌تواند با این دو بال تحول ایجاد کند.
سوادکوهی یادگیری و افزایش سطح دانش الکترونیک کارکنان را از اولویت‌های بانک بیان کرد و گفت: این روند به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان منجر می‌شود و آنان می‌توانند به عنوان افرادی متفکر، تحلیلگر و تسهیل گر در سازمان ظاهر شوند و هم برای ساختار و هم برای جامعه مفید باشند.
در ادامه محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استانها، شعبه را به عنوان قلب تپنده و مرکز شور آفرینی و نشاط در خط مقدم اعلام کرد و گفت: رئیس موفق فردی است که در کنار تمامی وظایف محوله یک تئورسین و بازاریاب حرفه‌ای بوده و قدرت تجزیه و تحلیل بازار را داشته باشد.
حسینی کناروئی تحول فکری و رفتاری بیش از انتقال دانش و مهارت حرفه‌ای را یک ضرورت دانست و افزود: کارکنان در نقش‌ها و موقعیت‌های جدید سازمانی با یکدیگر تعامل موثر پیدا می‌کنند و خویشتن سازمانی و حرفه‌ای خود را عرضه می‌کنند و نهایتاً این روند به تربیت و پرورش رفتار حرفه‌ای کارکنان و توانمندسازی آینده حرفه‌ای بانک منجر خواهد شد و امکان رشد و پرورش کارکنان را نیز فراهم می‌کند.
در این دیدار سید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب استان‌های مازندران، گلستان و سمنان ضمن قدردانی از حضور مدیران عالی بانک، گزارشی از وضعیت عملکرد شعب تابعه ارائه و گفت: نوآوری و چابکی باید در سراسر بانک نهادینه شود تا در برآورد نیاز مشتریان و بهره گیری از فرصت ها، همیشه یک گام جلوتر از سایر رقبا خود باشیم و به نتایج مطلوب برسیم.
سلیم بهرامی افزود: در این مسیر رئیس شعبه به منزله محرک اصلی مدیریت در اجرای برنامه‌ها بوده و باعث پیشرفت و ترویج انگیزه در بین همکاران خواهد بود.

source

توسط ecokhabari