تفکیک سهامداران برای خرید برخی نماد ها صحیح است یا خیر؟
بورس نیوز:
پایگاه خبری بورس نیوز در نظرسنجی که از مخاطبان خود به عمل آورد مبنی بر آن بود که تفکیک سهامداران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای برای خرید برخی عرضه اولیه‌ها و معامله در برخی نماد‌ها صحیح است یا خیر است؟ در این نظرسنجی یک هزار و ۹۳۴ نفر از کاربران رأی خود را به ثبت رساندند.
تفکیک سهامداران برای خرید برخی نماد ها صحیح است یا خیر؟
بر اساس آمار نظرسنجی صورت گرفته در بورس نیوز ۸۰ درصد مخاطبان شرکت کننده حدود یک هزار و ۵۴۵ نفر به گزینه خیر رأی دادند و این تفکیک سهامداران را مورد قبول ندانستند و مابقی رأی دهدندگان نظر مثبتی بر تفکیک سهامداران داشتند.
تفکیک سهامداران برای خرید برخی نماد ها صحیح است یا خیر؟

source

توسط ecokhabari