بازار برنج ایرانی و خارجی به آرامش رسید
بورس نیوز: کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده و برای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود در ایام پایانی سال، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتن دیگر باید وارد شود.
به گفته او، با توجه به فصل برداشت برنج خارجی، قیمت برنج هندی و پاکستانی نسبت به ماه اخیر حدود ۱۰ درصد ارزان شده است.
اخوان اکبری قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی را ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان و پاکستانی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون بازار برنج ایرانی و خارجی به آرامش رسیده است و هیچ گونه افزایش قیمتی برای بازار متصور نیستیم.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و عرضه کشت دوم، آرامش بر بازار برنج ایرانی و خارجی حاکم است.

source

توسط ecokhabari