فولای از اوج درآمدزایی فاصله گرفت+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت صنایع فولادی آلیاژی یزد در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در مهرماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی که از فروش محصولات تمام کاری‌شده، ارائه خدمات و محصولات تاب گیری‌شده شناسایی کرد مبلغی برابر با ۶۰ میلیارد تومان بود، درآمد تجمیعی که “فولای” در ۷ ماه شپری‌شده از سال مالی به اطلاع سهامداران رساند برابر با مبلغ ۵۳۳ میلیارد تومان بود.
صنایع فولادی آلیاژی یزد تنها در بازار داخل کشور محصولات خود را به فروش می‌رساند و در بازار خارج از کشور حضور ندارد، میزان سرمایه ثبت‌شده فولای در این دوره ۷ ماهه برابر با ۵۶ میلیارد تومان بود و همچنین گفتنی است که میزان درآمد حاصل‌شده در مهرماه نسبت به میانگین درآمدی در ۶ ماه گذشته ۲۴ درصد پایین‌تر بود.
شرکت صنایع فولادی آلیاژی یزد در مردادماه سال جاری نسبت به شهریورماه با ریزش درآمد ۲۹ درصدی (معادل مبلغی بالغ‌بر ۲۵ میلیارد تومان) مواجه بود، اوج درآمدزایی فولای در پایان فصل بهار صورت گرفت که در آن به درآمدزایی ۱۰۵ میلیارد تومانی رسید، این شرکت نسبت به قله درآمدی خود ۴۳ درصد ریزش داشت، همچنین لازم به ذکر است که این شرکت نسبت به مهرماه سال گذشته با رشد ۲۸ درصدی همراه بود.
فولای از اوج درآمدزایی فاصله گرفت+بورس نیوز
بیشترین درآمدی توسط “فولای” طی این دوره شناسایی کرد مربوط به فروش «محصولات تابگیری‌شده و تست ابعاد» بود که از این بخش نزدیک به ۳۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد، نرخ فروش محصولات تاب‌گیری شده در مردادماه بالغ‌بر ۳۴ میلیون تومان در ازای هر تن بود که شاهد کاهش نرخ ۲ درصدی نسبت به ماه گذشته بود.
«محصولات تمام‌کاری شده» در رتبه بعدی درآمدزاترین بخش “فولای” قرار گرفت و برای شرکت ۲۳ میلیارد تومان آورده داشت و این بخش نیز با افزایش نرخ ۱۴ درصدی عنوان بیشترین نرخ فروش را مشاهده کرد.
“فولای” در مهرماه یک هزار و ۵۱۶ تن از محصولات تولیدی خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند و در ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز این مقدار فروش به ۱۳ هزار و ۸۸۱ تن رسید، مقدار فروش ماهانه فولای در مقایسه با شهریورماه ۳۳ درصد اُفت را تجربه کرد.
فولای از اوج درآمدزایی فاصله گرفت+بورس نیوز
بیشترین مقدار فروش صنایع فولاد آلیاژی یزد در مهرماه متعلق به «محصولات تاب‌گیری شده و تست ابعاد» با یک هزار و ۹۲ تن بود، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مقدار فروش این محصول برابر با ۱۰ هزار و ۴۶۶ تن بود، مقدار فروش این محصول در مهرماه در مقایسه با ماه گذشته ۳۰ درصد کاهش یافت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari