اکونومیست ابزارهای کنترلی فدرال رزرو در برابر تورم را ناچیز دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، مجله اقتصادی انگلیسی اکونومیست در کاریکاتوری که تصویر جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا را به تصویر کشیده است به رویایی ناکام وی با غول تورم پرداخته و قدرت ابزارهای کنترلی وی را در برابر تورم بسیار ضعیف ارزیابی کرده است.
کنایه سنگین اکونومیست به غول تورم در آمریکا
در این کاریکاتور ضربه‌های فدرال رزرو به تورم ناچیز دانسته شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari