افزایش ۷۵ واحدی پایه پولی نرخ بهره آمریکا
بورس نیوز: S&P در یک جلسه تجاری پرنوسان با افزایش قیمت بسته شد، زیرا سود‌های دفاعی سهام کاهش انرژی را خنثی کرد و سرمایه گذاران اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو ایالات متحده در مورد افزایش نرخ بهره را نادیده گرفتند.
سوزان کالینز، رئیس شورای مستقر در بوستون، گفت که با شواهد اندکی از کاهش فشار قیمت‌ها، بانک مرکزی ممکن است نیاز داشته باشد تا نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد، زیرا به دنبال کنترل تورم است.
به گزارش رویترز، شاخص استاندارد اند پورز با ۱۹.۷۹ واحد یا ۰.۵۰ درصد افزایش به ۳۹۶۶.۳۵ واحد بسته شد، اما افت هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد.
شاخص Nasdaq Composite با ۴.۰۰ واحد یا ۰.۰۴ درصد افزایش به ۱۱۱۴۸.۹۶ واحد رسید، در حالی که زیان هفتگی آن به ۱.۶ درصد رسید.
میانگین صنعتی داوجونز ۲۰۸.۶۸ واحد یا ۰.۶۲ درصد افزایش یافت و به ۳۳۷۵۲.۶۴ رسید، اما در طول هفته تغییر چشمگیری نداشت.
گروه‌های تدافعی حرکت بخشی را در شاخص رهبری کردند و بخش‌های خدمات و بهداشت و درمان افزایش یافتند.
بخش انرژی همراه با کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی در مورد تقاضای ضعیف در چین و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده کاهش یافت.

source

توسط ecokhabari