افزایش ۶۵ درصدی شیران از محل وصول مطالبات مشکوک الوصول
بورس نیوز: در پی صدور رأی از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر محاکم قضایی کشور امارات، دیوان عالی دبی نیز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تأیید رأی اولیه و پرداخت اصل و خسارات تأخیر تأدیه به مبلغ ۱۶۶.۷۷۷.۸۱۹ درهم توسط شرکت hazel mercantile limited بابت مطالبات سنواتی به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران کرد.
با عنایت به این که این مطالبات در سال­‌های گذشته در صورت‌های مالی “شیران” به عنوان هزینه شناسایی شده، اینک اصل و خسارات تأخیر تأدیه آن حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال خواهد شد که به عنوان درآمد غیرعملیاتی در دفاتر شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران شناسایی و ثبت خواهد شد.
به این ترتیب، با توجه به پیش بینی سود سالانه در حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال و EPS حدود ۱۱۰۰ ریال، وصول مطالبات مذکور عملاً سود سالانه شرکت را بیش از ۶۵ درصد رشد و EPS را نیز قریب به ۷۰۰ ریال افزایش خواهد داد. بر این اساس P/E سهم شیران که در حال حاضر حدود ۵/۸ می‌باشد به حدود ۵ خواهد رسید و با توجه به P/E گروه شیمیایی که حدود ۶ می­باشد عملاً سهم شیران در آینده نزدیک یکی از جذاب‌ترین سهام بازار سرمایه برای سرمایه گذاران و فعالان این بازار خواهد بود و شاهد افزایش استقبال از آن خواهیم بود.

source

توسط ecokhabari