سردرگمی بی پایان
بورس نیوز:
معاملات بازار سهام در اولین روز آبان ماه با سردرگمی محسوسی آغاز شد و معاملات را تحت تاثیر خود قرار داد؛ در همان ابتدای کار مسیر شاخص کل از مسیر شاخص هم وزن جدا شد و شاخص کل روند اصلاحی به خود گرفت.
شاخص کل بورس با کاهش ۹۴۰ واحدی (معادل ۰.۰۷ درصد) تغییر محسوسی را همراه داشت و به یک میلیون ۴۰۷ هزار و ۶۵۴ واحد رسید. شاخص هم وزن، نماینده نماد‌های کوچکتر بازار سهام مسیر عکس شاخص کل را پیش گرفت و با افزایش ۰.۲۵ درصدی به ۴۰۵ هزار و ۴۸۵ واحد رسید. همچنین شاخص فرابورس با افزایش ۳۲ واحدی، به ۱۸ هزار و ۵۴۲ واحد رسید.
سردرگمی بی پایان
ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۸ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۳ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد بوده است و در بین صنایع، گروه‌های خودرویی، محصولات غذایی، هتل و رستوران، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی و در بین نماد‌ها “خگستر”، “خساپا”و “خودرو” بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
در پایان معاملات امروز سرانه خرید حقیقی با ۱۵.۵ میلیون تومان کمتر از سرانه فروش حقیقی با ۱۶.۷ میلیون تومان بود.
سردرگمی بی پایان
در پایان معاملات امروز ۴۸ درصد نماد‌ها سبز و ۵۲ درصد نماد‌ها قرمز بودند. نماد‌های “خسپا”و “خبهمن” با نوسان مثبت و نماد‌های “فولاد”، “شپنا”، “فملی”، “شتران”و “شبندر” با نوسان منفی بیشترین تاثیر را بر کاهش شاخص داشتند؛ همچنین نماد‌های “خگستر”، “شپنا”، “شستا”، “خبهمن”، “شتران”، “خودرو”و “خساپا” جزو نماد‌های پر تراکنش بازار بودند.
سردرگمی بی پایان
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ۷۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار صورت گرفت؛
سردرگمی بی پایان
همچنین بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های هتل و رستوران، خودرویی، محصولات غذایی، سرمایه گذاری و پیمانکاری و بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های نفتی، بانک، بیمه، فلزات اساسی و چندرشته‌ای صنعتی بود.
امیرمحمد آبیار

source

توسط ecokhabari