افزایش قیمت خودرو در صورت عرضه بدون برنامه
بورس نیوز: سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با بیان اینکه در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشیده شده که از رانت احتمالی جلوگیری شود، اظهار کرد: به واسطه عدم واردات خودرو در سال‌های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه‌ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی افزود: وزارت صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشیده، نخست آنکه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا که قیمت‌ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم، اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملا از بین خواهد رفت.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی از دو اصل اساسی در رهایی از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودرو‌ها در بورس کالاست، ادامه‌داد: تجربه گذشته نشان می‌دهد همه کالا‌هایی که در بورس کالا عرضه شده‌اند از وضعیت مطلوب تری برخوردارند که برای مثال می‌توان فولاد یا سیمان را در این حوزه نام برد.
وزیر صمت تصریح‌کرد: عرضه در بورس کالا چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی‌ها فضای کاملا شفاف بورس و کشف نرخ‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می‌کند که بتوان وضعیت را به صورت دقیق‌تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.
وی خاطرنشان‌کرد: همچنین در بورس کالا می‌توان از ابزار‌هایی استفاده کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال در حوزه مس یا فولاد مشاهده کردیم که با استفاده از ابزار‌های بورس در کوتاه‌ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.
به گفته فاطمی امین، بورس کالا هم به لحاظ شفافیت برای خریداران و فروشندگان، هم از نظر تولید داده برای حاکمیت و هم به دلیل ابزار‌هایی که در آن وجود دارد، برای بازار موثر است.

source

توسط ecokhabari