الزام شرکت های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیکی
بورس نیوز: اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولین از اول دی‏ ماه سال ‏جاری الزامی است.
مطابق لایحه «الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏‌های دولتی و سایر دستگاه‏‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، صورت حساب‏‌های صادر شده از تاریخ اول دی ماه از سوی شرکت ‏های دولتی و سایر دستگاه‏‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به صورت الکترونیکی و طبق استاندارد‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.  
همچنین مطابق ماده (۷) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورت حساب‏‌های الکترونیکی به سامانه‏ مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.
امکان صدور و ارسال صورت حساب ‏های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‏‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد؛ ارسال صورتحساب از طریق سامانه ‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکان‏پذیر است.  اما صورت حساب‏‌های ارسالی از این طریق، باید مطابق استاندارد‌های الزامی قانون پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن بر عهده مؤدی خواهد بود.
همچنین براساس ماده (۲۲) این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورت حساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد.

source

توسط ecokhabari