نخستین گزارش صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر می شود
بورس نیوز: پیمان حدادی، رئیس صندوق تثبیت بازار گفت: نخستین گزارش صندوق تثبیت بازار سرمایه، هفته آینده برای نخستین بار منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، صندوق تثبیت بازار همان‌طور که از نامش پیدا است سعی در ایجاد ثبات دارد؛ همچنین در شرایط بحرانی بازار سهام ورود کرده و با حمایت از سرمایه‌گذار مانع رفتار‌های فرصت‌طلبانه برخی بازیگران می‌شود.
طبق اساسنامه سازمان بورس بحران به شرایط زمانی اطلاق می‌شود که نوسانات شدیدی در نماد‌های شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ایجاد شود.
از جمله وظایف صندوق تثبیت بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، حفظ جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی شرایط رقابت منصفانه، جلب اطمینان سرمایه گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار، حفظ شرایط رقابت منصفانه در بازار

source

توسط ecokhabari