دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارتزای سیب زمینی از سوی کارشناسان دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان حفظ نباتات کشور، تضمین تولید پایدار سیب زمینی یک چالش مهم پیش روی کشاورزی در سطح جهان است. عوامل خسارت زای گیاهی محدودیت‌های زیستی عمده‌ای هستند که بر عملکرد سیب زمینی و کیفیت غده تأثیر می‌گذارند.
استفاده زیاد از سموم دفع آفات برای کنترل این عوامل نیز نگرانی‌های زیادی برای سلامت انسان و محیط زیست ایجاد کرده و انتظار می‌رود که این امر طی تغییرات اقلیمی تشدید شود و تغییرات آب و هوایی به طور بالقوه به گسترش دامنه جغرافیایی توزیع عوامل خسارت زای کمک خواهد کرد و افزایش جمعیت آفات منجر به تلفات بیشتر محصول و خسارت پس از برداشت خواهد شد.
مدیریت تلفیقی آفات بر اساس روش‌های ردیابی و پیش آگاهی الزامی است. بسیاری از آفات سیب زمینی گونه‌هایی هستند که نسبت به طیف وسیعی از مواد شیمیایی مقاومت نشان داده اند و تولیدکنندگان سیب زمینی چندین باره این وضعیت را تجربه کرده اند که مواد شیمیایی موجود نتوانسته اند کنترل مطلوبی در برابر آفات و بیماری‌های گیاهی ایجاد کنند.
رعایت اصول مدیریت تلفیقی در نهایت منجر به ایجاد سیستم‌های تولید سیب زمینی پایدار و انعطاف پذیرتر می‌شود که بیش از حد به آفت کش‌ها وابسته نمی‌باشد. لیکن مدیریت تلفیقی نیاز به دانش و درک خوب از سیستم‌های تولید سیب زمینی دارد. شناسایی گونه‌های آفات، شناخت بیولوژی و علائم آلودگی آنها برای تصمیم گیری در مورد مدیریت تلفیقی آنها ضروری است. برای رفع این نیاز، این دستورالعمل اطلاعات دقیقی را در مورد عوامل خسارت زای کلیدی سیب زمینی ارائه می‌دهد.
با توجه به اهمیت موضوع دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زای سیب زمینی، از سوی کارشناسان دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari